Μέλλην

Βιολογικό Μέλι

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγοί

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Σε αυτόν τον τόπο το φώς μαγεύει τα πάντα. Όλοι μαγεύονται από το φώς. Το φίλτρο είναι το μέλι. Το γνώριζε ο πατέρας των θεών,  Δίας ο Μελισσεύς, που ανατράφηκε χάρη σ’ αυτό. Αλλά και σε δεύτερο Θεό χάρισε δύναμη το μέλι, στο γιό του, τον Απόλλωνα.

Κυλώντας μέσα του έγινε μουσική, λόγος και θέατρο. Κι’ εκείνος ευλόγησε τη μυστική φωνή της Πυθίας χαρίζοντάς της τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο. Ίσως το μέλι βρίσκεται πολύ κοντά σε ότι όλοι επιθυμούμε, στην αναζήτηση της αλήθειας.

Σε αυτόν τον τόπο το φώς μαγεύει τα πάντα. Όλοι μαγεύονται από το φώς. Το φίλτρο είναι το μέλι. Το γνώριζε ο πατέρας των θεών,  Δίας ο Μελισσεύς, που ανατράφηκε χάρη σ’ αυτό. Αλλά και σε δεύτερο Θεό χάρισε δύναμη το μέλι, στο γιό του, τον Απόλλωνα.

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγοί

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγοί

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Μέλλην

Βιολογικό Μέλι

Σε  αυτόν τον τόπο το φώς μαγεύει τα πάντα.  Όλοι μαγεύονται από το φώς. Το φίλτρο είναι το μέλι. Το γνώριζε ο πατέρας των θεών,  Δίας ο Μελισσεύς, που ανατράφηκε χάρη σ’ αυτό. Αλλά και σε δεύτερο Θεό χάρισε δύναμη το μέλι, στο γιό του, τον Απόλλωνα.

Κυλώντας μέσα του έγινε μουσική, λόγος και θέατρο. Κι’ εκείνος ευλόγησε τη μυστική φωνή της Πυθίας χαρίζοντάς της τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο. Ίσως το μέλι βρίσκεται πολύ κοντά σε ότι όλοι επιθυμούμε, στην αναζήτηση της αλήθειας.

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Natura 2000

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Μέλλην

Βιολογικό Μέλι

Σε αυτόν τον τόπο το φώς μαγεύει τα πάντα. Όλοι μαγεύονται από το φώς. Το φίλτρο είναι το μέλι. Το γνώριζε ο πατέρας των θεών,  Δίας ο Μελισσεύς, που ανατράφηκε χάρη σ’ αυτό. Αλλά και σε δεύτερο Θεό χάρισε δύναμη το μέλι, στο γιό του, τον Απόλλωνα.

Κυλώντας μέσα του έγινε μουσική, λόγος και θέατρο. Κι’ εκείνος ευλόγησε τη μυστική φωνή της Πυθίας χαρίζοντάς της τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο. Ίσως το μέλι βρίσκεται πολύ κοντά σε ότι όλοι επιθυμούμε, στην αναζήτηση της αλήθειας.

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση  3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Natura 2000

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγοί

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγοί

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Our Latest News

 

 

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγοί

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγοί

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγοί

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγοί

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Μέλλην

Βιολογικό Μέλι

Δελφοί - Όρος Γκιώνα (2.508μ.)

Natura 2000

Βιολογική Πιστοποίηση – Cosmocert, HACCP

Οικογενειακή επιχείρηση – 3ης γενιάς μελισσοκόμοι

Ελεγχόμενη μικροπαραγωγή

Καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής

Παγκόσμιες Βραβεύσεις

Πολυτελή αριθμημένα τεμάχια

Our Latest News